Göteborgsposten

Reprografier framtagna exklusivt till Läsvärdet

För Göteborgsposten har fyrar blivit en symbol alltsedan tidningen började tryckas i fyrfärg. Lena Johanna Sjöberg har tagit fram en serie med fyra olika motiv på västsvenska fyrplatser i en begränsad, signerad och numrerad upplaga på 260 ex.