Reprografier

Lena Johanna Sjöberg reproducerar utvalda akvareller i en liten, begränsad exklusiv upplaga. Varje kopia numreras och signeras av konstnären själv.
Kontakta konstären